General Terms and Conditions

General Terms and Conditions

1Toepassingsgebied
2Afsluiting van het contract
3Recht op annulering
4Prijzen en betalingsvoorwaarden
5Verzend- en leveringsvoorwaarden
6Voorbehoud van eigendomsrechten
7Garantie
8Toepasselijk recht
9Plaats van jurisdictie
10Alternatieve geschillenbeslechting
1Toepassingsgebied

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna 'AV' genoemd) van het bedrijf MARK & DAY (hierna 'Verkoper' genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een consument of een handelaar (hierna 'Klant' genoemd) en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij andere voorwaarden zijn bedongen.


1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit met een doel dat noch aan een hoofdzakelijk commerciële, noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.


1.3 Een handelaar in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2Afsluiting van het contract

2. Afsluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen slechts voor het doen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De Klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier in de online shop van de Verkoper. Door dit te doen, na de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelmandje te hebben geplaatst en het bestelproces te hebben doorlopen, en door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, dient de Klant een wettelijk bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen en/of diensten die zich in het winkelmandje bevinden.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

- door verzending van een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in schriftelijke vorm (per e-mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant doorslaggevend is, of

- door het leveren van bestelde goederen aan de Klant; voor zover ontvangst van goederen door de Klant bepalend is, of

- door de Klant te verzoeken te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de voornoemde alternatieven van toepassing zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat één van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod waardoor de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van het contract door de Verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (per e-mail) aan de Klant doorgegeven nadat de bestelling is verzonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract verder niet toegankelijk. Indien de Klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de Verkoper, worden de gegevens van de bestelling opgeslagen op de website van de Verkoper en kunnen deze door de Klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de overeenkomstige inloggegevens op te geven.

2.5 Voorafgaand aan het verzenden van een bindende bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant invoerfouten herkennen door aandachtig de informatie op het scherm te lezen. De vergrotingsfunctie van de browser om de weergave op het scherm te vergroten kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.

De Klant kan alle ingevoerde gegevens corrigeren via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie tijdens het elektronische bestelproces, totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.6 Voor het sluiten van het contract is uitsluitend de Engelse taal beschikbaar.

2.7 Het verwerken van bestellingen en het opnemen van contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij opgeeft voor de orderverwerking correct is, zodat e-mails die door de Verkoper worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant, als SPAM-filters worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de Verkoper of door derden die door de Verkoper met de orderverwerking zijn belast, kunnen worden afgeleverd.

3Recht op annulering

3. Recht op annulering

3.1 Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2 Gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de verkoper.

Instructies voor annulering & Annulering formulier

A. Instructies voor annulering

Inleiding

Consumenten, d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die volledig of hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, hebben het recht een overeenkomst te annuleren onder de volgende voorwaarden:

Recht om te annuleren

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Mark & Day, Stationsplein 8 K, 6221BT Maastricht The Netherlands, E-Mail : info@markandday.nl) via een duidelijke verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering kiest dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Wij kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardevermindering van geleverde goederen als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door jou. Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen. In elk geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen terug te sturen of te overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit contract hebt meegedeeld.

Retourneren kan alleen naar het volgende adres:

Cella GmbH
Surya BV
Mendelstraße 8
48488 Emsbüren
Deutschland

De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Algemene informatie

• Productietolerantie van +/- 5%.

• Het annuleren van een bestelling na verzending, het weigeren van goederen bij levering of het niet ophalen bij een afhaalpunt komt neer op het uitoefenen van uw herroepingsrecht.

• Indien de levering niet kan plaatsvinden vanwege uw afwezigheid, een onbekend, onvolledig of foutief adres, of een adreswijziging na verzending, zijn de retourkosten voor rekening van de klant.

• Om de levering van uw bestelling te waarborgen, dient u tijdens het aankoopproces verplicht uw telefoonnummer te verstrekken. Bij het niet verstrekken van deze informatie worden er kosten van 25€ in rekening gebracht indien de levering niet mogelijk is. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele gevolgen die de juiste uitvoering van de levering kunnen belemmeren.

Voor alle aankopen verlenen wij u een wettelijk retourrecht van 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Voorwaarde voor een volledige terugbetaling is echter dat je de goederen alleen hebt uitgeprobeerd voor inspectiedoeleinden, zoals je dat in een winkel zou doen, en dat je het volledige product in zijn oorspronkelijke, onbeschadigde en onaangetaste staat in de oorspronkelijke verpakking hebt teruggestuurd.

We verzoeken je vriendelijk om beschadiging of vervuiling van de goederen te voorkomen. Retourneer het product indien mogelijk in de originele verpakking, samen met eventuele accessoires en alle verpakkingsonderdelen. U kunt overwegen om extra beschermende verpakking te gebruiken als de originele verpakking niet beschikbaar is om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen. Houd er rekening mee dat de algemene opmerkingen hierboven geen voorwaarde zijn voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht.

B. Teruggaveprocedure :

RETOURKOSTEN ZIJN VOOR REKENING VAN DE KLANT

Hier zijn de stappen om uw aangifte te voltooien:

1. Maak een foto om te bevestigen dat het tapijt nieuw en in perfecte staat is voordat je het terugstuurt.

2. Neem contact op met onze klantenservice via de Mark & Day klantenruimte.

3 . Zorg ervoor dat het verzendlabel goed is bevestigd om te voorkomen dat het tijdens het transport losraakt.

4. Zorg ervoor dat het verzendlabel goed is bevestigd, zodat het tijdens het transport niet losraakt.

5. Fotografeer het zorgvuldig verpakte en beschermde tapijt ter bevestiging van de correcte verpakking.

6. Stuur ons een e-mail met de foto's en het trackingnummer van uw retourzending.

7. Gebruik een verzendmethode met tracking en stuur uw tapijt terug naar het volgende adres:

    Cella GmbH

    Surya BV

    Mendelstraße 8

    48488 Emsbüren   

    Deutschland

8. Restituties worden verwerkt zodra de ontvangst en inspectie van de geretourneerde artikelen zijn bevestigd.

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, mag het product niet zijn gebruikt en moet het zonder vlekken of schade zijn geretourneerd.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als het artikel niet in de oorspronkelijke staat wordt geretourneerd.

BELANGRIJK :

Het is essentieel dat je al deze stappen zorgvuldig volgt om ervoor te zorgen dat je retourzending correct wordt verwerkt

4Prijzen en betalingsvoorwaarden

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Betaling kan geschieden via een van de methoden die in de online shop van de Verkoper worden vermeld.

4.3 In geval van levering aan landen buiten de Europese Unie kunnen er in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die door de Klant moeten worden gedragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld overschrijvingskosten die in rekening worden gebracht door bankinstellingen (overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (douane). Dergelijke kosten voor het overmaken van geld kunnen ook ontstaan als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie en de Klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

5Verzend- en leveringsvoorwaarden

5. Verzend- en leveringsvoorwaarden

5.1 Als de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de Verkoper opgegeven leveringsgebied aan het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven afleveradres bepalend.

5.2 In geval van afwezigheid van de klant is de vervoerder bevoegd de bestelling af te geven bij een Afhaalpunt.

5.3 Als goederen worden geleverd door een vrachtvervoerder, worden de goederen afgeleverd vrij trottoir, dat wil zeggen op de openbare trottoirbanden die het dichtst bij het afleveradres liggen, tenzij anders is bepaald in de verzendinformatie die op het afleveradres wordt weergegeven.vermeld in de verzendinformatie in de online shop van de Verkoper of tenzij anders overeengekomen.

5.4 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper vanwege de afwezigheid van de klant, een onjuist of onvolledig adres of een adreswijziging na verzending, worden de kosten als gevolg van de mislukte levering in rekening gebracht aan de klant.

5.5 Persoonlijk afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen als de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en als hij een concrete afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van onbeschikbaarheid of gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal hij de Klant informeren en hem onmiddellijk een tegenprestatie toestaan.

6Voorbehoud van eigendomsrechten

6. Voorbehoud van eigendomsrechten

Als de Verkoper vooruit levert, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor, totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7Garantie

7. Garantie

7.1 Voor zover niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking daarvan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

7.2 Indien de klant als handelaar optreedt, kan de verkoper de wijze van nakoming achteraf kiezen; voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken een jaar vanaf de levering van de goederen; voor gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten; de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen indien een vervangende levering wordt gedaan binnen het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorting van de verjaringstermijn gelden niet voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de Klant, indien de Verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen, voor goederen die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die het gebrek ervan hebben veroorzaakt, voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren met betrekking tot overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Bovendien blijven voor handelaars de wettelijke verjaringstermijnen voor alle wettelijke regresrechten die mogelijk bestaan, onaangetast.

7.5 Indien de Klant een beroepsbeoefenaar is in de zin van artikel 7 :6 van het Burgerlijk Wetboek, is hij wettelijk verplicht de goederen te inspecteren en de Verkoper in kennis te stellen van gebreken in overeenstemming met artikel 7 :23 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de Klant de in deze artikelen vermelde meldingsplichten niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de Klant optreedt als consument, dient de expediteur onmiddellijk in kennis te worden gesteld van eventuele zichtbare transportschade en dient de Verkoper hiervan op de hoogte te worden gesteld. Indien de Klant hier niet aan voldoet, laat dit zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken onverlet.

8Toepasselijk recht

8. Toepasselijk recht

Het recht van het Koninkrijk der Nederlanden is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten die de internationale koop van roerende goederen regelen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9Plaats van jurisdictie

9. Plaats van jurisdictie

Indien de Klant een rechtspersoon, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke boedel is met zetel op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, is de vestigingsplaats van de Verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Indien de Klant gevestigd is buiten het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, is de vestigingsplaats van de Verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit dit contract, op voorwaarde dat het contract of de vorderingen uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteiten van de Klant. In elk geval heeft de Verkoper echter het recht om in bovengenoemde gevallen de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank die bevoegd is voor de woonplaats van de Klant.

10Alternatieve geschillenbeslechting

10. Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform is een toegangspunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- en dienstenovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers.

10.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting.